EPC Niet-residentieel aanvragen

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet het EPC NR (EPC niet residentieel). Dit EPC is enkel nodig voor verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouweenheden. Dit is verplicht sinds 1 mei 2023.

 • EPC NR is 5 jaar geldig
 • 2 onderdelen: energiescore en energielabel
 • Aanbevelingen en renovatieplicht
Screenshot 2023 07 04 002135
pexels rdne stock project 8293712 scaled
 • Ons stappenplan

Uw EPC NR in 1,2,3

U hoeft niet te wachten. Vraag gratis uw offerte aan en wij doen de rest, goedkoop en nauwkeurig.

634927cef22b13247915fc1f img

Gratis offerte online

Bereken gratis uw offerte voor uw niet residentieel gebouw. Voor een complex gebouw kan u ons contacteren via het contactformulier.

6363c524cc6686382c71db53 img 2

Plaatsbezoek deskundige

De deskundige komt langs op het afgesproken tijdstip. Deze gaat alle ruimtes opmeten en informatie noteren. 

636bb37a76342cdff7bc6e6a img 5

Afwerken en doorsturen

Na het plaatsbezoek maakt de deskundige in sketchup de 3D tekening van het gebouw. In de software vult deze alle informatie in. U ontvangt uw attest na 7 werkdagen.

pexels rdne stock project 8293744 scaled

Verplicht bij verkoop, verhuur, erfpacht en opstalrecht.

Verplicht vanaf 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Wat betekent niet residentieel?

Een niet-residentiële gebouweenheid is een gebouweenheid met een hoofdbestemming die niet bedoeld is voor bewoning. Dit omvat gebouwen met een kantoor-, school-, gezondheids-, sport-, commerciële-, horeca- of bijeenkomstfunctie, evenals openbare of overheidsgebouwen. Niet-residentiële eenheden hebben dus geen woonbestemming.

Is een energieprestatiecertificaat verplicht?

2023: vanaf 1 januari 2023 tot 30 april 2023 moest een niet-residentiële gebouweenheid bij verkoop, bij erfpacht, bij opstalrecht of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht over een EPC NR beschikken. Sinds 1 mei 2023 werd deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.

Wat is klein niet residentieel?

Een kleine niet-residentiële eenheid wordt gedefinieerd als een aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte van maximaal 1000 m² en geen enkele eenheid groter dan 500 m². Dit geldt als een standaarddefinitie voor ‘klein niet-residentieel’.

Wat is niet residentieel onroerend goed?

Niet-residentieel onroerend goed omvat kantoren, winkels, horecagelegenheden en toeristische logies, maar geen industriële gebouwen of eenheden. Soms kan een onroerend goed meerdere bestemmingen hebben. Het verwijst naar de vastgoedcategorieën die niet bedoeld zijn voor woningen.

Waarom een EPC voor niet residentiële gebouwen?

Vanaf 1 januari 2023 is het EPC voor niet residentiële gebouwen (Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel) een onmisbaar document geworden bij transacties zoals verkoop en verhuur, alsook bij juridische overdrachten zoals opstalrecht en erfpacht van niet-residentiële gebouweenheden. De verplichting werd verder uitgebreid op 1 mei 2023, waarbij het EPC NR een vereiste werd bij verhuur en alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.

Een cruciale kanttekening: deze verplichting is enkel van toepassing wanneer een volledige gebouweenheid wordt verhandeld. In situaties waar slechts een gedeelte van een eenheid, zoals een afzonderlijk kantoor binnen een groter gebouw, wordt verhuurd, is een EPC NR niet noodzakelijk.

Het EPC NR dient niet enkel als een wettelijke verplichting maar fungeert ook als een strategisch instrument om eigenaren te sturen richting een toekomst van koolstofneutraliteit. Het biedt een helder inzicht in de energieprestaties van de eenheid, waardoor potentiële kopers of huurders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun aanstaande investering of huur.

Bovendien, na de verkoop of andere vormen van overdracht, inclusief opstalrecht en erfpacht, ontstaat er een renovatieverplichting. Deze verplichting, die binnen de 5 jaar na overdracht vervuld moet worden, vereist dat er een minimum energielabel wordt behaald en aangetoond met een EPC NR (of alternatief, een ‘kNR’). Dit waarborgt dat de energieprestaties van het gebouw niet alleen voldoen aan de huidige normen maar ook bijdragen aan langetermijndoelstellingen voor duurzaamheid en energie-efficiëntie.

 

EPC kleine niet-residentiële gebouweenheid?

Eigenaren van kleine niet-residentiële eenheden (<500m2 bewoonbare oppervlakte) hebben de optie om een EPC kNR te laten samenstellen in plaats van een standaard EPC NR. Het EPC kNR, dat qua opbouw en inhoud lijkt op het EPC voor woonunits, is speciaal ontworpen voor kleine niet-residentiële eenheden die qua architectuur, installaties, materialen en gebruik sterk overeenkomen met residentiële woningen. 

Tijdslijn van het EPC NR

2023

 • 1 januari tot 30 april: Verplichting van het EPC niet residiëntele gebouw bij verkoop, erfpacht, opstalrecht, of het aangaan van een nieuw huurcontract voor niet-residentiële gebouweenheden.
 • Vanaf 1 mei: Uitbreiding van de EPC NR verplichting naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.

2024

 • 1 januari: Alle grote eenheden van publieke en overheidsgebouwen moeten voorzien zijn van een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt tevens een uithangplicht van het EPC.

2025

 • 1 januari: Elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte van 1000 m² of meer moet beschikken over een EPC NR, ongeacht of er sprake is van verkoop of verhuur.

2026

 • 1 januari: Alle grote niet-residentiële gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² moeten eveneens voorzien zijn van een EPC NR, onafhankelijk van verkoop of verhuur.

2028

 • 1 januari: Alle grote eenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (met uitzondering van gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) moeten niet alleen over een geldig EPC NR beschikken, maar dit moet ook aantonen dat er minimaal een label E behaald wordt.

2030

 • 1 januari: Elke grote niet-residentiële eenheid moet over een geldig EPC NR beschikken dat aantoont dat er minimaal een label E behaald wordt.

Uitzonderingen en Aanvullende Notities:

 • Voor gebouwen waarvoor een sloopvergunning is verleend, geldt een uitzondering op de algemene EPC-verplichting. Deze gebouwen hoeven niet te voldoen aan de EPC-plicht mits de eigenaar dit meldt en binnen vijf jaar bewijst dat de sloopwerken zijn voltooid. Deze uitzondering is niet van toepassing bij overdracht.

FAQ EPC NR

Wat is het belang van een EPC in een industrieel gebouw?

Een EPC (Energieprestatiecertificaat) is niet enkel cruciaal voor residentiële en klein niet-residentiële gebouwen, maar ook voor een industrieel gebouw. Het is belangrijk dat het een niet residentiële hoofdbestemming is. Het EPC geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw en wijst op verbetermogelijkheden, wat essentieel is voor duurzaam beheer en eventuele verkoop of verhuur.

Wanneer is een EPC verplicht voor een klein niet-residentieel gebouw?

Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van een klein niet-residentieel gebouw sinds 1 januari 2023. Dit geldt ongeacht overdracht en moet beschikbaar zijn wanneer het gebouw te huur wordt aangeboden of verkocht. Een kleine niet residentiële eenheid is kleiner dan 500m2

Wie stelt het EPC op voor een industrieel gebouw of een klein niet-residentieel gebouw?

Een erkend energiedeskundige type D is verantwoordelijk voor het opstellen van het EPC. De Vlaamse overheid biedt een lijst waarop u een geschikte energiedeskundige type D kunt selecteren voor uw gebouw.

Voor een residentiële gebouweenheid heb je een energiedeskundige type A nodig, voor een grote niet residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500m2 is een type D nodig.

Wat gebeurt er met het EPC bij de overdracht van een industrieel gebouw aan een nieuwe eigenaar?

Het EPC moet aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd bij elke overdracht van het gebouw. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe eigenaar inzicht heeft in de energieprestaties van het gebouw en op de hoogte is van eventuele renovatieverplichtingen.

Zijn er uitzonderingen op de EPC-verplichting voor bepaalde gebouwen?

Ja, er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld, tijdelijke constructies en gebouwen gebruikt voor religieuze activiteiten zijn uitgesloten van de EPC-verplichting. Ook als een gebouw wordt gesloopt en de Vlaamse overheid hiervan op de hoogte is gesteld, is geen EPC nodig.

Moeten overheidsgebouwen ook beschikken over een EPC?

Ja, overheidsgebouwen moeten ook beschikken over een EPC. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle grote overheidsgebouwen en publieke gebouwen voorzien zijn van een EPC voor niet-residentiële gebouwen.

Wat is het verschil tussen een EPC attest en een EPC kNR?

Een EPC attest is een document dat de energieprestatie van een gebouw weergeeft, terwijl een EPC kNR specifiek ontwikkeld is voor klein niet-residentiële gebouweenheden die sterk lijken op residentiële eenheden qua architectuur en gebruik.

Wat betekent "aaneengesloten geheel" in de context van EPC en gebouwen?

Een “aaneengesloten geheel” in de context van EPC en gebouwen verwijst naar gebouweenheden die fysiek met elkaar verbonden zijn, zoals een rij huizen of een complex van gebouwen op een campus.

Wat als mijn gebouw groter is dan 500 m², zijn er specifieke EPC-vereisten?

Ja, voor gebouwen groter dan 500 m² gelden specifieke EPC-vereisten. Deze gebouwen moeten voldoen aan de algemene EPC-verplichtingen en de eigenaren moeten ervoor zorgen dat ze een geldig EPC hebben dat de energieprestaties van het gebouw weergeeft, vooral bij verkoop of verhuur.

Hoe wordt hernieuwbare energie weergegeven in het EPC van een gebouw?

Het EPC geeft niet alleen inzicht in de huidige energieprestaties van een gebouw maar bevat ook aanbevelingen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, waaronder het gebruik van hernieuwbare energie. Het kan suggesties bevatten voor het implementeren van zonne-energie, windenergie, of andere vormen van hernieuwbare energie om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren.

Zijn religieuze gebouwen vrijgesteld van de EPC-verplichting?

Ja, religieuze gebouwen zijn een van de uitzonderingen en zijn over het algemeen vrijgesteld van de EPC-verplichting. Dit betekent dat bij de verkoop of verhuur van gebouwen die primair worden gebruikt voor religieuze activiteiten, er geen EPC nodig is.

Wat als mijn gebouw kleiner is dan 50 m²?

Kleine gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² zijn over het algemeen uitgesloten van de EPC-verplichtingen. Dit betekent dat er geen EPC nodig is bij de verkoop of verhuur van dergelijke eenheden.