EPC Industriegebouw

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) speelt een cruciale rol in de vastgoedmarkt van Vlaanderen, vooral na de recente uitbreiding van deze regelgeving naar niet-residentiële gebouwen, waaronder industriegebouwen.

Screenshot 2023 07 04 002135
pexels rdne stock project 8293712 scaled
 • Ons stappenplan

Uw EPC NR in 1,2,3

U hoeft niet te wachten. Vraag gratis uw offerte aan en wij doen de rest, goedkoop en nauwkeurig.

634927cef22b13247915fc1f img

Gratis offerte online

Bereken gratis uw offerte voor uw niet residentieel gebouw. Voor een complex gebouw kan u ons contacteren via het contactformulier.

6363c524cc6686382c71db53 img 2

Plaatsbezoek deskundige

De deskundige komt langs op het afgesproken tijdstip. Deze gaat alle ruimtes opmeten en informatie noteren. 

636bb37a76342cdff7bc6e6a img 5

Afwerken en doorsturen

Na het plaatsbezoek maakt de deskundige in sketchup de 3D tekening van het gebouw. In de software vult deze alle informatie in. U ontvangt uw attest na 7 werkdagen.

pexels rdne stock project 8293744 scaled

Verplicht bij verkoop, verhuur, erfpacht en opstalrecht.

Verplicht vanaf 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Wanneer een EPC industriegebouw nodig?

Het EPC NR is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop (en opstalrecht en erfpacht) en bij verhuur (afsluiten van een nieuw huurcontract) van niet-residentiële gebouweenheden. Sinds 1 mei 2023 is een EPC NR verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.

Let op: deze verplichting geldt enkel als een volledige gebouweenheid verkocht, overgedragen of verhuurd wordt. Als slechts een deel van een gebouweenheid verhuurd wordt (bv. een kleine kantoorruimte in een kantoorgebouw) moet geen EPC NR worden opgemaakt.

Hoe verloopt een EPC van een industriegebouw?

De procedure voor het opstellen van een Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC NR) omvat verschillende stappen en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen:

 1. Rol van de Gebouweigenaar: De eigenaar van het niet-residentiële gebouw, of iemand met een zakelijk recht op het gebouw zoals een erfpachter of opstalhouder, is verantwoordelijk voor het aanmaken van het EPC. Bij het te koop of te huur stellen van het gebouw, moeten specifieke gegevens uit het EPC in advertenties worden vermeld. Dit is een verplichting die zowel voor de eigenaren geldt als voor makelaars en notarissen. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2024 verplicht om jaarlijks de meterstanden te registreren die nodig zijn voor de bepaling van het EPC-label.

 2. Rol van de Energiedeskundige: Een erkende energiedeskundige type D is belast met het opstellen van het EPC NR. Deze deskundige bezoekt het gebouw, onderzoekt verschillende aspecten zoals isolatiematerialen, ramen, en installaties voor verwarming en ventilatie, en registreert meterstanden en metingen. Het gebruik van een specifiek softwareprogramma van de overheid is vereist om het EPC NR op te maken, waarbij de deskundige ook steunt op bewijsstukken die door de eigenaar of gebouwbeheerder worden aangeleverd.

 3. Rol van Gebouwgebruikers: Gebouwgebruikers zijn verplicht om op verzoek van de eigenaar alle noodzakelijke energiegebruiksgegevens te leveren die nodig zijn voor het bepalen van het energielabel van het EPC NR.

Wat is klein niet residentieel?

Een kleine niet-residentiële eenheid wordt gedefinieerd als een aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte van maximaal 1000 m² en geen enkele eenheid groter dan 500 m². Dit geldt als een standaarddefinitie voor ‘klein niet-residentieel’.

Waarom een EPC voor niet residentiële gebouwen?

Vanaf 1 januari 2023 is het EPC voor niet residentiële gebouwen (Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel) een onmisbaar document geworden bij transacties zoals verkoop en verhuur, alsook bij juridische overdrachten zoals opstalrecht en erfpacht van niet-residentiële gebouweenheden. De verplichting werd verder uitgebreid op 1 mei 2023, waarbij het EPC NR een vereiste werd bij verhuur en alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.

Een cruciale kanttekening: deze verplichting is enkel van toepassing wanneer een volledige gebouweenheid wordt verhandeld. In situaties waar slechts een gedeelte van een eenheid, zoals een afzonderlijk kantoor binnen een groter gebouw, wordt verhuurd, is een EPC NR niet noodzakelijk.

Het EPC NR dient niet enkel als een wettelijke verplichting maar fungeert ook als een strategisch instrument om eigenaren te sturen richting een toekomst van koolstofneutraliteit. Het biedt een helder inzicht in de energieprestaties van de eenheid, waardoor potentiële kopers of huurders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun aanstaande investering of huur.

Bovendien, na de verkoop of andere vormen van overdracht, inclusief opstalrecht en erfpacht, ontstaat er een renovatieverplichting. Deze verplichting, die binnen de 5 jaar na overdracht vervuld moet worden, vereist dat er een minimum energielabel wordt behaald en aangetoond met een EPC NR (of alternatief, een ‘kNR’). Dit waarborgt dat de energieprestaties van het gebouw niet alleen voldoen aan de huidige normen maar ook bijdragen aan langetermijndoelstellingen voor duurzaamheid en energie-efficiëntie.

 

EPC kleine niet-residentiële gebouweenheid?

Eigenaren van kleine niet-residentiële eenheden (<500m2 bewoonbare oppervlakte) hebben de optie om een EPC kNR te laten samenstellen in plaats van een standaard EPC NR. Het EPC kNR, dat qua opbouw en inhoud lijkt op het EPC voor woonunits, is speciaal ontworpen voor kleine niet-residentiële eenheden die qua architectuur, installaties, materialen en gebruik sterk overeenkomen met residentiële woningen. 

Tijdslijn van het EPC NR

2023

 • 1 januari tot 30 april: Verplichting van het EPC niet residiëntele gebouw bij verkoop, erfpacht, opstalrecht, of het aangaan van een nieuw huurcontract voor niet-residentiële gebouweenheden.
 • Vanaf 1 mei: Uitbreiding van de EPC NR verplichting naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.

2024

 • 1 januari: Alle grote eenheden van publieke en overheidsgebouwen moeten voorzien zijn van een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt tevens een uithangplicht van het EPC.

2025

 • 1 januari: Elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte van 1000 m² of meer moet beschikken over een EPC NR, ongeacht of er sprake is van verkoop of verhuur.

2026

 • 1 januari: Alle grote niet-residentiële gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² moeten eveneens voorzien zijn van een EPC NR, onafhankelijk van verkoop of verhuur.

2028

 • 1 januari: Alle grote eenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (met uitzondering van gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) moeten niet alleen over een geldig EPC NR beschikken, maar dit moet ook aantonen dat er minimaal een label E behaald wordt.

2030

 • 1 januari: Elke grote niet-residentiële eenheid moet over een geldig EPC NR beschikken dat aantoont dat er minimaal een label E behaald wordt.

Uitzonderingen en Aanvullende Notities:

 • Voor gebouwen waarvoor een sloopvergunning is verleend, geldt een uitzondering op de algemene EPC-verplichting. Deze gebouwen hoeven niet te voldoen aan de EPC-plicht mits de eigenaar dit meldt en binnen vijf jaar bewijst dat de sloopwerken zijn voltooid. Deze uitzondering is niet van toepassing bij overdracht.