Heeft een kantoor een EPC NR nodig?

Ja, een kantoor heeft een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) nodig wanneer het wordt verkocht, verhuurd, of onderworpen is aan een overdracht van eigendom. Kantoren vallen onder de categorie van niet-residentiële gebouweenheden met een hoofdbestemming die niet gericht is op wonen, industrieel gebruik, landbouwbedrijf, of erediensten en religieuze activiteiten.

Ja, een kantoor heeft een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) nodig wanneer het wordt verkocht, verhuurd, of onderworpen is aan een overdracht van eigendom. Kantoren vallen onder de categorie van niet-residentiële gebouweenheden met een hoofdbestemming die niet gericht is op wonen, industrieel gebruik, landbouwbedrijf, of erediensten en religieuze activiteiten.

Kantoorgebouwen >1000m2 moeten tegen eind 2024 gekeurd zijn. Gebouwen groter dan 500m2 moeten tegen eind 2025 gekeurd worden.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read