Hoe gaat een EPC NR te werk?

Het opstellen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) is een proces dat zorgvuldige samenwerking vereist tussen de gebouweigenaar of diens gevolmachtigde, de energiedeskundige, en de gebouwgebruiker.

Het opstellen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) is een proces dat zorgvuldige samenwerking vereist tussen de gebouweigenaar of diens gevolmachtigde, de energiedeskundige, en de gebouwgebruiker. Elk van deze partijen heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden die bijdragen aan de nauwkeurigheid en de geldigheid van het EPC NR. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit proces in zijn werk gaat.

Taken en Verantwoordelijkheden van de Gebouweigenaar

De gebouweigenaar, of de houder van een zakelijk recht zoals erfpacht of opstal, is primair verantwoordelijk voor het initiatieven van het proces om een EPC NR op te maken. Dit omvat:

  • Het inschakelen van een erkende energiedeskundige type D voor de opmaak van het EPC NR.
  • Het zorgen voor de beschikbaarheid van alle benodigde documentatie en bewijsstukken die de energieprestaties van het gebouw aantonen.
  • Het verplicht registreren van de meterstanden ten minste jaarlijks, die nodig zijn voor de bepaling van het energielabel binnen het EPC NR. Dit kan gedaan worden door een energiedeskundige type D of door een interne medewerker, zoals een gebouwbeheerder.
  • Het vermelden van belangrijke EPC-gegevens in advertenties of bekendmakingen bij het te koop of te huur stellen van de eenheid.

Taken en Verantwoordelijkheden van de Energiedeskundige

Een erkende energiedeskundige type D speelt een cruciale rol in het proces. Deze professional is verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren van een plaatsbezoek om de nodige vaststellingen te doen betreffende isolatie, ramen, en installaties voor verwarming, koeling, warm water, en ventilatie.
  • Het registreren van meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën en restwarmterecuperatie op de locatie.
  • Het verzamelen en gebruiken van bewijsstukken die door de eigenaar of gebouwbeheerder worden aangeleverd, om de aanwezigheid van bepaalde isolatiematerialen, ramen en installaties aan te tonen.
  • Het gebruik van een door de overheid verstrekt softwareprogramma om het EPC NR op te maken.

Taken en Verantwoordelijkheden van de Gebouwgebruiker

Gebouwgebruikers hebben ook een belangrijke rol in dit proces. Zij zijn verplicht om:

  • Alle noodzakelijke energiegebruiksgegevens aan te leveren aan de gebouweigenaar of energiedeskundige, opdat het energielabel voor het EPC NR accuraat kan worden bepaald.

Het nauwkeurig vervullen van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor een transparant en betrouwbaar EPC NR, dat essentieel is voor het informeren van potentiële kopers of huurders over de energieprestaties van niet-residentiële gebouweenheden. Dit draagt bij aan de algemene doelstellingen van energie-efficiëntie en koolstofneutraliteit in de vastgoedsector.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read