Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EnergiePrestatieCertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed.

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als uiteindelijke doel het realiseren van koolstofneutraliteit. De belangrijkste gevolgen van het niet voldoen aan de EPC NR-vereisten kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: renovatieverplichtingen en het behalen van een minimaal energielabel.

Renovatieverplichtingen

De renovatieverplichting die sinds 1 januari 2022 van kracht is, vereist dat elke niet-residentiële gebouweenheid binnen vijf jaar na verkoop en andere vormen van overdracht, inclusief erfpacht en opstalrecht, aan een aantal specifieke energiebesparende maatregelen voldoet. Deze verplichting omvat:

  • Dakisolatie: Als de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet wordt behaald, moet dakisolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geïnstalleerd.
  • Beglazing: Enkel glas moet vervangen worden door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Verwarming: Centrale verwarmingstoestellen ouder dan 15 jaar moeten worden vervangen, tenzij ze voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien mag in straten met een aardgasnet geen nieuwe stookolieketel worden geïnstalleerd ter vervanging van een oude.
  • Koeling: Koelinstallaties ouder dan 15 jaar die gebruik maken van schadelijke koelmiddelen moeten vervangen worden door installaties die deze middelen niet gebruiken.

Deze maatregelen zijn niet alleen bedoeld om de energie-efficiëntie te verbeteren, maar ook om de CO2-uitstoot van het gebouw te verminderen en te voldoen aan Europese regelgeving.

Minimaal energielabel

Naast het uitvoeren van het minimale maatregelenpakket, is er ook een vereiste om binnen vijf jaar na verkoop of overdracht een minimaal energielabel te behalen. Vanaf 1 januari 2023 moet elke niet-residentiële gebouweenheid een minimaal aandeel van 5% hernieuwbare energie (of label E) behalen. Dit label moet worden aangetoond met een EPC NR.

Eigenaren hebben de flexibiliteit om zelf te bepalen welke extra maatregelen ze nemen om aan deze labelvereiste te voldoen, waardoor ze kunnen kiezen voor de meest kostenefficiënte of geschikte oplossingen voor hun specifieke situatie. Dit is vooral relevant voor niet-residentiële gebouwen, gezien hun uiteenlopende kenmerken en gebruik.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read