Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en bij te dragen aan de langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit. Hieronder wordt dieper ingegaan op […]

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en bij te dragen aan de langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit. Hieronder wordt dieper ingegaan op de noodzaak en de voordelen van het EPC NR.

Verplichtingen en toepassingsgebied

Vanaf 1 januari 2023 is het EPC NR verplicht gesteld bij de verkoop, opstalrecht, erfpacht, en het afsluiten van een nieuw huurcontract voor niet-residentiële gebouweenheden. Dit is uitgebreid per 1 mei 2023 naar verhuur en alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom. Deze verplichting is echter specifiek; het geldt alleen wanneer een volledige gebouweenheid wordt verkocht, overgedragen, of verhuurd. Indien slechts een deel van een gebouweenheid wordt verhuurd, zoals een kantoorruimte binnen een groter gebouw, is een EPC NR niet nodig. Voor alle gebouwen groter dan 1000m2 is een verplicht EPC nodig tegen eind 2024.

Het EPC NR dient als een hulpmiddel voor eigenaars om de energieprestaties van hun gebouwen te verbeteren richting koolstofneutraliteit. Het informeert de potentiële koper of huurder over de energie-efficiëntie van de gebouweenheid, waardoor transparantie en bewustwording worden gecreëerd.

Renovatieverplichting en specifieke regelingen

Een belangrijk aspect van het EPC NR is de renovatieverplichting binnen vijf jaar na verkoop of andere overdrachten. Deze verplichting vereist dat het gebouw voldoet aan een minimaal energielabel, dat bewezen moet worden met een nieuw of bijgewerkt EPC NR. Deze maatregel stimuleert eigenaren om energiebesparende renovaties te ondernemen, wat bijdraagt aan de verduurzaming van het vastgoedbestand.

Voor kleinere niet-residentiële gebouweenheden, aangeduid als kNR, biedt de wetgeving een alternatief door de mogelijkheid een EPC kNR op te laten maken. Dit certificaat is vergelijkbaar met het EPC voor residentiële eenheden en is bedoeld voor kleinere gebouweenheden die lijken op woningen qua architectuur, installaties, en gebruik.

Nieuwbouweenheden hebben ook een plaats binnen deze regelgeving. Zij kunnen hun geldige EPC Bouw gebruiken om aan de EPC-verplichting te voldoen, alhoewel dit certificaat niet automatisch voldoet aan het minimale label voor het EPC NR. Dit omdat het minimale label gebaseerd is op gebruiksgegevens, die voor een nieuw gebouw nog niet bekend zijn.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read