Wat is het verschil tussen EPC score en EPC label?

Het verschil tussen een EPC label en een EPC score, vooral binnen de context van niet-residentiële gebouwen, is fundamenteel en draait om de aard van de informatie die elk biedt over de energieprestaties van een gebouw.

Het verschil tussen een EPC label en een EPC score, vooral binnen de context van niet-residentiële gebouwen, is fundamenteel en draait om de aard van de informatie die elk biedt over de energieprestaties van een gebouw.

EPC Label

Het EPC label voor niet-residentiële gebouwen is gericht op de langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit. Het wordt bepaald door de Indicator voor de Langetermijndoelstelling (ILTD), die de verhouding weergeeft tussen:

  • Teller: De hoeveelheid lokaal opgewekte en gebruikte hernieuwbare energie en restwarmte.
  • Noemer: De totale hoeveelheid verbruikte hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie door de gebouweenheid.

Het resultaat van deze berekening wordt uitgedrukt als een percentage dat aangeeft in hoeverre het gebouw voldoet aan de langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit. Het EPC label wordt vervolgens toegekend op basis van dit percentage, variërend van label A (100% hernieuwbare energie, koolstofneutraal) tot label G (geen hernieuwbare energie of restwarmte die meetelt).

EPC Score

De EPC score geeft daarentegen een objectieve indicatie van de energieprestatie van de gebouweenheid en zijn installaties voor verwarming, koeling, sanitair warm water, verlichting, bevochtiging, en ventilatie. Het is een maat voor de energie-efficiëntie van het gebouw en houdt rekening met het totale energiegebruik voor deze functies. De score is louter informatief en sensibiliserend en vormt geen basis voor een eis of verplichting. Het doel van de EPC score is om bewustzijn te creëren over de energie-efficiëntie van het gebouw, zonder directe implicaties voor de koolstofneutraliteit of het voldoen aan specifieke energieprestatie-eisen.

Kernverschillen

  • Doel: Het EPC label focust op de bijdrage aan koolstofneutraliteit door het gebruik van hernieuwbare energie, terwijl de EPC score de algemene energie-efficiëntie van het gebouw benadrukt.
  • Berekening: Het label wordt berekend op basis van de verhouding tussen lokaal opgewekte hernieuwbare energie en het totale energiegebruik, terwijl de score een meer omvattende blik werpt op het energieverbruik van het gebouw en zijn systemen.
  • Resultaat: Het label classificeert gebouwen op een schaal van A tot G (of X voor onbepaald), afhankelijk van het aandeel hernieuwbare energie. De score biedt een numerieke waarde die de energieprestatie weerspiegelt zonder deze direct te koppelen aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Samengevat, terwijl het EPC label gericht is op het bevorderen van koolstofneutraliteit door hernieuwbare energie, biedt de EPC score inzicht in de algehele energie-efficiëntie van een gebouw, onafhankelijk van de energiebronnen.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read