Welke gebouwen moeten een EPC NR hebben?

De bestemming van een gebouw of eenheid wordt bepaald door het gebruik ervan. Het is belangrijk voor eigenaren van gebouweenheden om te begrijpen of hun eigendom onder de definitie van niet-residentieel valt en of het voldoet aan de criteria die een EPC NR vereisen.

Gebouwen die een EPC NR moeten hebben:

Een EPC NR is vereist voor gebouweenheden met een niet-residentiële hoofdbestemming. Dit omvat gebouweenheden die worden gebruikt als:

 • Kantoren: Ruimtes bestemd voor administratieve, zakelijke of professionele activiteiten.
 • Scholen: Gebouwen gebruikt voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.
 • Gezondheidszorginstellingen: Inclusief ziekenhuizen, klinieken, en andere medische faciliteiten.
 • Sportfaciliteiten: Ruimtes bestemd voor sport- en recreatieactiviteiten.
 • Handelsgebouwen: Ruimtes voor de detail- en groothandel.
 • Horeca: Etablissementen zoals hotels, restaurants, en cafés.
 • Bijeenkomstfuncties: Ruimtes gebruikt voor evenementen, conferenties, en andere bijeenkomsten.
 • Publieke gebouwen en overheidsgebouwen: Gebouwen in eigendom van of gebruikt door de overheid die geen residentiële functie hebben.

Uitzonderingen:

Er zijn specifieke uitzonderingen op de verplichting om een EPC NR te hebben. Deze omvatten:

 • Woonfunctie: Gebouwen of eenheden die uitsluitend voor residentiële doeleinden worden gebruikt.
 • Industrieel gebruik: Zoals werkplaatsen, opslagplaatsen, loodsen, etc.
 • Landbouwbedrijven: Gebouwen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf.
 • Erediensten en religieuze activiteiten: Gebouwen gebruikt voor religieuze doeleinden.
 • Tijdelijke gebouweenheden: Die niet langer dan twee jaar worden gebruikt.
 • Alleenstaande gebouwen: Met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m².

De bestemming van een gebouw of eenheid wordt bepaald door het gebruik ervan. Het is belangrijk voor eigenaren van gebouweenheden om te begrijpen of hun eigendom onder de definitie van niet-residentieel valt en of het voldoet aan de criteria die een EPC NR vereisen. Dit zorgt ervoor dat ze voldoen aan de regelgeving en potentiële kopers of huurders de nodige informatie bieden over de energieprestatie van het gebouw.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read