Wie mag een EPC niet residentieel opstellen?

Een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type D. Deze deskundigen zijn speciaal opgeleid en gecertificeerd om de energieprestatie van niet-residentiële gebouwen te beoordelen en hierover een EPC NR te verstrekken.

Een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type D. Deze deskundigen zijn speciaal opgeleid en gecertificeerd om de energieprestatie van niet-residentiële gebouwen te beoordelen en hierover een EPC NR te verstrekken. Het is belangrijk dat de eigenaar van een niet-residentieel gebouw of gebouweenheid een energiedeskundige type D inschakelt, omdat deze professionals over de benodigde kennis en tools beschikken om een accurate en conform de regelgeving zijnde energieprestatiecertificering uit te voeren.

De taken van een energiedeskundige type D omvatten onder meer:

  • Het uitvoeren van een grondig plaatsbezoek om de gebouwkenmerken en energiegerelateerde installaties te inspecteren.
  • Het verzamelen van bewijsstukken en documentatie die de aanwezigheid van isolatiematerialen, ramen, en systemen voor verwarming, koeling, warm water, en ventilatie aantonen.
  • Het registeren van meterstanden en metingen van hernieuwbare energietechnologieën en restwarmterecuperatie.
  • Het gebruik van een door de overheid verstrekt of goedgekeurd softwareprogramma om het EPC NR op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de verzamelde gegevens en bewijsstukken.

Eigenaren en beheerders van niet-residentiële gebouwen kunnen de lijst van erkende energiedeskundigen type D raadplegen, die beschikbaar is via officiële kanalen of overheidswebsites, om een geschikte professional te vinden voor het opstellen van hun EPC NR.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read