Wie moet EPC niet-residentieel aanvragen?

Het aanvragen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de niet-residentiële eenheid of de houder van een zakelijk recht (zoals erfpacht of opstalrecht) op de eenheid.

Het aanvragen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de niet-residentiële eenheid of de houder van een zakelijk recht (zoals erfpacht of opstalrecht) op de eenheid. Deze verplichting geldt ook voor hun gevolmachtigden of opdrachthouders. In de praktijk betekent dit dat de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon de aanvraag moet initiëren en zorgen voor de opmaak van het EPC NR door een erkende energiedeskundige type D.

Deze vereiste zorgt ervoor dat bij verkoop, verhuur of overdracht van de niet-residentiële eenheid, potentiële kopers of huurders op de hoogte zijn van de energieprestaties van het gebouw. Het verstrekken van deze informatie is cruciaal voor het bevorderen van energie-efficiëntie en het ondersteunen van de transitie naar meer duurzame gebouwen.

Gerelateerde blogs

Wat is het EPC NR (niet-residentieel)?

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve...

8 min read

Waarom is een EPC niet-residentieel nodig?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouweenheden, oftewel het EPC Niet-Residentieel, speelt een cruciale rol in de vastgoedsector en bij de verduurzaming van het vastgoedbestand. Deze verplichting, die sinds begin 2023 van kracht is, heeft...

8 min read

Verschil tussen EPC, EPC kNR en EPC NR

Het onderscheid tussen een gewoon EPC, een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) en een EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) is belangrijk om te begrijpen vanwege de specifieke toepassingen en vereisten voor verschillende types vastgoed in...

8 min read

Renovatieverplichting voor EPC NR (niet-residentieel)

De invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) heeft aanzienlijke gevolgen voor eigenaren van dit type vastgoed. Deze gevolgen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, met als...

8 min read